Guía AGPI Ilustración 2011.


Publicación da Asociación Galega de Profesionáis da Ilustración.
ISBN: 978-84-614-4969-9.
Depósito Legal: C 3634-2010.