Camiñan descalzas polas rochas.
Autoras polos dereitos humanos das mulleres.


Texto de Anxos Sumai: O silencio do sábado pola tarde.
Amnistía Internacional y Ed. TRIS TRAM.
ISBN: 978-84-89377-88-2.
Depósito Legal: LU-43/2010.